lek. wet. Piotr Kijewski

Lekarz weterynarii Piotr Kijewski specjalista chirurgii weterynaryjnej. Studia ukończył w 2005 r  na wydziale Medycyny Weterynaryjnej A.R. W Lublinie.
Pracował w Lecznicy dla Zwierząt CHIRONWET w Lublinie.
W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej U.P.  we Wrocławiu .
Właściciel Przychodni Vet medico, głównie zajmuje się chirurgią i ortopedią oraz obrazowaniem. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z zakresu chorób wewnętrznych oraz chirurgii.
Hobby motocykle w każdej postaci.