Technik weterynarii Monika Muszńska

Jest w trakcie nauki w technikum weterynaryjnym w Kielcach.

Asystuje podczas wizyt domowych oraz opiekuję się zwierzętami pozostawionymi w naszym szpitalu.

Ma wielkie serce dla zwierząt.